STRONA GŁÓWNA
POŁOŻENIE
GALERIA
SANKTUARIUM
GALERIA PARAFIALNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PRZYRODA
SZKOŁA
KULTURA
SPORT
KURPIE BIAŁE
OKOLICA
POMOC SĄSIEDZKA
PROMOCJA FIRM
INWESTYCJE
OGŁOSZENIA
NASI ARTYŚCI
AUTORZY
 
Sanktuarium

 

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowej Osuchowej.

 

 

 Kontakt z Parafią:

   Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła
Ks. Proboszcz
Waldemar Grzeszczuk

   Nowa Osuchowa 
   ul. Kościelna 66
   07-308 PORĘBA n. Bugiem
   gm. Ostrów Maz., pow. ostrowski, woj. mazowieckie

 

mail:  kancelaria@parafianowaosuchowa.pl

 

   tel. +48 502 566 525

 

STRONA KOŚCIELNA >>kliknij tu<<

 

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW

 

EUCHARYSTIA:

 

W niedziele i święta obowiązkowe - o godz. 9.00 i 11.30 (ze względu na pandemię 9.00, 10.00 i 11.30 oraz w sobotę antycypowana niedzielna o godz. 17.00 do odwołania)

W dni powszednie: wtorek i czwartek godz. 7.00, pozostałe dni tygodnia o godz. 18.00 (zimą o godz. 17.00)

 INNE NABOŻEŃSTWA:

Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Osuchowskiej
- w każdą środę o godz. 18.00 (zimą o godz. 17.00, latem odprawiana w kaplicy w lesie)

Nabożeństwo majowe
- w dni powszednie o godz. 18.00
- w niedziele po Mszy Świętej o godz. 11.30

Modlitwa różańcowa przy kapliczkach w lesie:
w lipcu i sierpniu - w soboty i niedziele o godz. 17.00
we wrześniu - w soboty i niedziele o godz. 16.00

Nabożeństwo Różańcowe przez cały październik o godz. 17.00

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- w każdy pierwszy piątek miesiąca

Nabożeństwo o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca

Adoracja Najświętszego Sakramentu - od godz. 17.00 (tylko latem)
w piątki - w intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Nabożeństwo 40 godzinne: 3 – 4 sierpnia

ODPUSTY I UROCZYSTOŚCI

(Sumy odpustowe – o godz. 12.00)

 • 3 maja  ODPUST sanktuaryjny ku czci N. M. P. Królowej Polski

 • 29 czerwca  ODPUST parafialny ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła

 • Pierwsza sobota października  Zjazd Kółek Żywego Różańca

PROSZĘ O INFORMACJĘ GDYBY GODZINY LUB DATY NIE BYŁY AKTUALNE

 >>wyślij informacje<<

Datki na kościół można przekazywać na konto bankowe:

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła
ul. Kościelna 66
07-308 Nowa Osuchowa

  

Konto Parafialne:
81892300080028262320000001 
Bank BPS

 

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Osuchowej została erygowana 08.12.1976r. przez biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego i włączona do dekanatu wyszkowskiego. W związku z generalnym uporządkowaniem struktury terytorialnej Kościoła w Polsce, dokonanym przez papieża Jana Pawła II , parafia w Osuchowej została włączona w 1992 r. do diecezji łomżyńskiej i należy obecnie do dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza.

05.11.1992 r. biskup łomżyński Juliusz Paetz obwołał tutejszą świątynię Sanktuarium Maryjnym, zaś sam obraz Matki Bożej Osuchowskiej został ogłoszony cudownym. Tym samym Osuchowa znalazła się w oficjalnym spisie sanktuariów diecezji łomżyńskiej.

Od 24.06.2003 r. duszpasterską troskę nad parafią i sanktuarium sprawują Redemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela), którzy przybyli do diecezji na zaproszenie ks. biskupa Stanisława Stefanka.

Parafianie zamieszkują dwie wioski: Starą i Nową Osuchową i stanowią społeczność liczącą niespełna 600 osób. Mieszkańcy Osuchowej, osiedlający się od 800 lat na tutejszych terenach ukrytych w pięknych lasach Puszczy Białej, najpierw należeli do parafii Długosiodło, a od 1639 r. do parafii Poręba nad Bugiem.

Powstanie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Osuchowej sięga korzeniami do wydarzeń z  1910 r. Wtedy to, wg wielu naocznych świadków, miały tu miejsce prywatne objawienia Maryjne. Rozwój kultu Maryjnego w Osuchowej został szczegółowo opisany przez p. Ryszarda Kurowskiego w pracy magisterskiej z liturgiki pisanej pod kierunkiem ks. dra J. Decyka na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie i obronionej w 1995 r.

W 1910 r. zbudowano w Osuchowej pierwszą niewielką kapliczkę upamiętniającą nadzwyczajne wydarzenia. Dziś na tym miejscu, nad rzeczką Tuchełką, umieszczony jest metalowy krzyż, a drewniana kapliczka znajduje się nieopodal w lesie.

   

1943 r., mimo trwającej II wojny światowej, mieszkańcy Osuchowej, z narażeniem życia, wybudowali pierwszy drewniany kościół.

 

 

 

Był to jedyny przypadek, w całej diecezji płockiej, wznoszenia nowej świątyni podczas okupacji hitlerowskiej.

Nabożeństwa w nowo wybudowanym kościele odprawiali początkowo duszpasterze z Poręby. Dopiero w 1952 r. zamieszkał na stałe w Osuchowej pierwszy kapłan. Był to emeryt - ks. Władysław Deluga, którego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu. Podeszłego wiekiem, schorowanego kapłana wspomagał ks. Edmund Maria Szuba, który stał się wielkim promotorem kultu Matki Bożej Osuchowskiej.

Obecny kościół, zbudowany w latach1981-1984, straniem ks. prob. Adama Henryka Rochowicza, wg projektu znanego architekta prof. Stanisława Marzyńskiego, został konsekrowany 29.06.1984r. przez biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego i dedykowany N.M.P. Królowej Polski.

Świątynia posiada jedną nawę, płaski, łamany strop i filary przyścienne. Ołtarz i prezbiterium wykonali w latach 1993/94 miejscowi stolarze.  W latach 1994-2000 odnowiono i uzupełniono elementy wystroju kościoła. W oknach wykonano witraże w formie kompozycji figuralnych.

Upamiętniają one wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową i homagium złożone przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz objawienia Maryjne w Lourdes, a pozostałe nawiązują do treści wybranych tajemnic różańcowych. W 2002 r. wykonano polichromię wnętrza świątyni. Kościół ozdobiły medaliony z wizerunkami polskich świętych i błogosławionych oraz ornamenty i symbole sakramentów świętych.

  

W kościele, w głównym ołtarzu, znajduje się czczony przez wiernych obraz Matki Bożej Osuchowskiej, zasłaniany wizerunkiem patronów parafii. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku przypomina wizerunek Jasnogórski, z tym, że na Osuchowskim obrazie twarze są jasne a postacie umieszczone są na błękitnym tle. Obraz ten początkowo znajdował się w drewnianej kapliczce w lesie w odległości ok. 500 metrów od kościoła parafialnego. Obecny obraz jest drugim z kolei, gdyż pierwszy, namalowany w 1926 r. przez nieznanego artystę, spłonął wraz z drewnianą kapliczką w lipcu 1929 r. 

 

Z pożaru ocalała jedynie nadpalona drewniana „sukienka” okrywająca wizerunek Maryi i Jezusa.

 

   

 

  Po pożarze kapliczkę szybko odbudowano i umieszczono w niej nowy obraz M. B. Osuchowskiej namalowany w Częstochowie na wzór pierwszego. Cudowny wizerunek przeniesiono 8 grudnia 1958 r. do wybudowanego podczas wojny kościoła, a następnie umieszczono w obecnej świątyni. W leśnej kapliczce upamiętniającej objawienia znajduje się obecnie kopia obrazu wykonana z wykorzystaniem ocalałej z pożaru sukienki.

W 1983 r., wykorzystując elementy rozebranego starego kościoła, przeprowadzono generalny remont leśnej kapliczki i dobudowano wieżę. W roku Wielkiego Jubileuszu na odcinku między kapliczką a kościołem wybudowano dróżki różańcowe.

 

 

Na placu za kościołem wybudowane jest kamienne podwyższenie przeznaczone na ołtarz polowy. Teren przykościelny zamyka Dom Pielgrzyma (dawny Ośrodek Oazowy wybudowany w 1984 r.) i nowopowstające Centrum Ewangelizacji i Modlitwy.

 

Plebania (wybudowana w latach 1978-1979) została przystosowana do potrzeb domu zakonnego redemptorystów. Tutaj mieści się też kancelaria parafialna.

 

 

Dom Sióstr ze Wspólnoty Boskiego Oblicza Jezusa

Wspólnota Boskiego Oblicza Jezusa jest świeckim stowarzyszeniem zarejestrowanym 16 marca 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (REGON: 361040155, NIP: 7591742204). Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Starosta Powiatu Ostrów Mazowiecka. Powyższe Stowarzyszenie jak również zarejestrowana w sądzie 6 lipca 2015 roku Fundacja Dzieło Boskiego Oblicza Jezusa nie mają nic wspólnego z naszym Sanktuarium.

 

 

Informacje

Administratorzy i proboszczowie od powstania parafii:  

 • ks. Władysław Deluga adm. 1952-1958
 • ks. Czesław Głowicki adm. 1958-1962
 • ks. Bronisław Gąsecki adm. 1962-1972
 • ks. Zygmunt Dąbrowski 1976-1977 (adm. od 1972)
 • ks. Adam Henryk Rochowicz 1977-1987
 • ks. Paweł Stachecki 1987-1989
 • ks. Tadeusz Kowalczyk 1989-1992
 • ks. Marek Natkowski 1992-1993
 • ks. Piotr Zabielski 1993-1994
 • ks. Adam Henryk Rochowicz 1994-2003
 • O. Piotr Kurcius od 2003 - 2015
 • O. Stanisław Majchrowski od 2015 - 2019
 • ks. Waldemar Grzeszczuk od 2019 - do chwili obecnej

Z parafii pochodzą:

ks. Stanisław Kruszewski (św. 1970, prob. w Troszynie – diec. płocka), ks. Andrzej Peła (św. 1974, pracuje duszp. w Niemczech), ks. Jan Deptuła (św. 1975, prob. w Białej k. Płocka – diec. płocka), O. Edward Tułowiecki (św. 1980, misjonarz Werbista w Kongo), ks. Jan Peła (św.1985, prob. w Rościszewie).

Ponadto z parafii pochodzą: 1 brat zakonny Bonifrater, 3 siostry ze Zgromadzenia Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego i 1 siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Datki na kościół i parafię można przekazywać na konto bankowe:

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła
ul. Kościelna 66
07-308 Nowa Osuchowa
  

Konto Parafialne:
81892300080028262320000001 
Bank BPS
Pliki do pobrania:
FILMY:

 

 

 

 

   

 

 

 

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek propozycje do strony proszę o kontakt.