STRONA GŁÓWNA
POŁOŻENIE
GALERIA
SANKTUARIUM
GALERIA PARAFIALNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PRZYRODA
SZKOŁA
KULTURA
SPORT
KURPIE BIAŁE
OKOLICA
POMOC SĄSIEDZKA
PROMOCJA FIRM
INWESTYCJE
OGŁOSZENIA
NASI ARTYŚCI
AUTORZY
 
Dzieje Osuchowej

1203 - pierwsza wzmianka w źródłach historycznych

o Nowej Osuchowej.

  

1203 - idąca z zachodu na wschód droga przez Osuchową (Wilkową), posiadała charakter obronny. Przez cały bowiem XI i XII wiek od północnego wschodu napierali na ten region Jadźwingowie.

1203 - Wiadomości o komorach celnych na Bugu w Drohiczynie, Broku, Brańsku i Wyszkowie.

1207 - 1247  Panował Konrad Mazowiecki, syn Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy samodzielny książę mazowiecki. 

Formowanie się stanu rycersko-szlacheckiego.

-  Potwierdził nadanie biskupom płockim Puszczy Białej.

1315 - Zaraza morowa wyludnia Mazowsze i inne dzielnice Polski

 

 

Źródło: Bolesław Deptuła - Galeria autorska

1322 - Koło Ochudna w okolicach Długosiodła bitwa wojów mazurskich z Litwinami. Miał w niej zginąć Dawid zięć Giedymina, wielkiego księcia Litwy. (Syska H. - Na wiązance z białej róży, LSW, Warszawa, 1986, s. 9)
1339 - Książę Trojden nadaje wsi Warszawa prawa miejskie. Buduje dwór książęcy i opasuje go murem. Tam rezydował

1348 - Ze wschodu przyszła kolejna zaraza. Wymarła 1/4 ludności Mazowsza

 

 

Źródło: Bolesław Deptuła - Galeria autorska

1387 - Biskup Płocki Ścibor założył -parafię w Wyszkowie.

1400 - Książę mazowiecki Janusz Starszy (panował 1379-1429) zamienia dotychczasową osadę leśną Ostrovię w wieś czynszową na prawie chełmińskim i przeznacza do zagospodarowania obszar 100 włók (ok. 1700 ha). Założył tu dwór książęcy, ufundował kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej i ustanowił siedzibę sądów książęcych [Gawrecki H. – Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich, książąt mazowieckich i biskupów płockich udzielone miastom województwa płockiego, Warszawa, 1827]

 

1403 - Różan otrzymuje prawa miejskie

1425 - Kolejne śmiercionośne morowe powietrze na Mazowszu i w Polsce

 

 

 

1434 - 20 marca w Różanie Ostrów otrzymuje prawa miejskie chełmińskie od Bolesława IV. Zwolnienie mieszkańców od ciężarów książęcych na 12 lat (Z dziejów miasta i powiatu Ostrów, s. 83, AGAD Dokumenty pergaminowe, nr 3477)
1454 - 1466 - Ostatnie wyniszczające wojny z Krzyżakami z udziałem Mazowszan, zakończone pokojem toruńskim, dającym wreszcie pokój tym obszarom
1480 - Powstaje parafia w Długosiodle
1502 - Wyszków otrzymuje prawa miejskie chełmińskie od Biskupa Płockiego Jana Lubrańskego.
1542 - 1560 - Budowa kościoła murowanego w Broku. Obecnie zabytek architektury renesansowej.
1650 - w wykazie bartników w Osuchowej lustracja dóbr biskupich wymienia nazwiska: Jan Kabat, Jakub Osuchowski, Jakub Pych.

1730 - 4 lutego, biskup płocki wydał przywilej dla Osuchowej. Odbiorcami jego uczynił włościan: Jana Deptułę, Pawła Żegotę, itd. Na mocy tego przywileju włościanie osuchowscy posiadali prawo polowania na zwierzynę, wyrębu drzew itp.

 

Źródło Wikipedia.

1773 - Osuchowa liczyła 49 osad ludzkich.
1821 - pierwsze dane wiarygodne o szkole w Osuchowej z lat 1821 - 1823. Na początku tego okresu uczyło się tutaj 18 chłopców i 7 dziewcząt, w 1823 roku szkoła ta liczyła 20 uczniów. Nauczycielem w tym czasie był Michał Czarnecki. Później w materiale archiwalnym nie znajdujemy wzmianki o szkole w Osuchowej. Z tego wniosek, że szkoły tzw. rządowej tu nie było, co nie oznacza, że nie istniały tu żadne formy edukacji dzieci. Inne źródło informuje: "Trzymali nauczyciela swoim kosztem we wsi; pomimo tego jednak zmuszeni byli płacić szkolne proboszczowi z Poręby"

1827 - w Osuchowej było 59 domów i 390 mieszkańców.

1827 - informacja o podleśniczym w Osuchowej

 

Źródło książki digitalizacja Google

1843 - Mapa Królestwa Polskiego

1863-VI-2/3 - Bitwa pod Nagoszewem, największe starcie zbrojne Powstania Styczniowego w Puszczy Białej (Bitwa Czerwcowa)  >>więcej << lub Pomnik w Osuchowej >>więcej<<

                               
1877 - W1877roku miały miejsce głośne objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie (zabór pruski; głowa państwa: cesarz Wilhelm I Hohenzollern) i w tym samym roku urodziła się Marianna Andryszczyk,której w wieku 33 lat objawi się Najświętsza Dziewica w Nowej Osuchowej. Objawienia potrwają od 1910 do 1914 roku.

1886 - w Osuchowej było 60 domów, w których mieszkało 461 osób.

 

 

 

1903 - VIII - 4, Watykan, kardynał Józef Melchior Sarto, patriarcha Wenecji, obrany papieżem za
sprawą protestu (odnośnie kandydatury kardynała Mariana Rampolla) wniesionego przez kardynała
Jana Puzynę (biskupa krakowskiego) w imieniu Króla Apostolskiego Franciszka Józefa cesarza
Austrii, którego jest poddanym. Papież obiera imię Pius X
1908 - VI - 12, ks. Antoni Julian Nowowiejski mianowany biskupem płockim; do diecezji należy także wieś Nowa Osuchowa w parafii św. Barbary w Porębie w zaborze rosyjskim (głowa państwa:
imperator Mikołaj II Romanow, król Polski).
1911 - 6 lutego, w Osuchowej Nowej urodził się Józef Szydlik, mieszkał na Podborzu. Człowiek wszechstronnie utalentowany, Merkantylista.
1910 - VI - 2 (czwartek, oktawa Bożego Ciała), Nowa Osuchowa, pierwsze objawienie się Świętej
Dziewicy 2 dziewczynkom, imieniem Józefa i Rozalia, wracającym do domu z katechizacji w Porębie. Madonna wyłania się ze złocisto tęczowych promieni na niebie - w białej sukni przepasanej błękitną szarfą i białym płaszczu spiętym pod szyją złotą klamrą; z każdego palca opuszczonych rąk spływa złocisty promień; wokół głowy wieniec 15 białych róż. Wygląd postaci zbliżony do objawienia paryskiego (Cudownego Medalika) przy Rue de Bac 27 listopada 1830. Tęczę dał Bóg Ojciec jako znak przymierza po potopie za dni Noego, tęczowe promienie na pustkowiu w Puszczy Białej to znak nowego przymierza, które tym razem chce zawrzeć z człowiekiem Boska Matka. Także nazwa miejsca na to wskazuje: nowy osuch, czyli miejsce osuszone, przecież i Noe ujrzał tęczę na niebie, gdy postawił nogę na suchej ziemi-osuchu. Królowa Polska objawiła się na puszczy, bo źle się działo w tym czasie w Jej stolicy w Częstochowie: malwersacje finansowe w klasztorze i obrabowanie świętej Ikony prawdopodobnie przy udziale któregoś z zakonników. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane od Boga...
1910 - VI - 5, niedziela, Nowa Osuchowa. Do pary widzących dziewczynek dołącza 33 letnia Marianna Andryszczyk. Dojrzała już kobieta (prawdopodobnie mężatka) wysuwa się teraz na pierwszy plan – nieletnie Józia i Rózia znikają z pola widzenia, tak iż w ustnych przekazach nawet nie będzie się pamiętać ich nazwisk. Dlaczego tak? Obie panienki to jak zapowiedź zamążpójścia, niewiasta Marianna to spełnienie. Tego dnia na niebie Wenus weszła w ścisłą koniunkcję z Saturnem w konstelacji Baranka.
1914 Lipiec - Objawienia w Nowej Osuchowej ustały jakoby na krótko przed wybuchem I wojny
światowej. W publikowanych orędziach występuje silny wątek apokaliptyczny i nie można ich
wiązać li tylko z kataklizmem dwóch wojen światowych.

1914 -VIII - 20 , Watykan, umiera papież Pius X.

1914 - IX - 3, Watykan, kardynał Jakub della Chiesa obrany papieżem; przyjmuje imię Benedykt XV. Dewiza: W Tobie Boże zaufałem, nie zawstydzę się na wieki
1922 - I - 22, Watykan, umiera papież Benedykt XV.
1922-II-6, Watykan, kardynał Achiles Ratti obrany papieżem; przyjmuje imię Pius XI

1926-V-4 Uczniowie z Osuchowej podpisali "Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla USA", która znajduje się w Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie.

1926-VI-29, Nowa Osuchowa, instalacja obrazu Madonny Osuchowskiej w kapliczce nad Tuchełką. Pani Marianna zabiegała wytrwale o utrwalenie postaci widywanej przez nią Matki Boskiej. Modre tło obrazu odzwierciedla zwyczajowe barwienie domu z panną na wydaniu: dom Najświętszej Królowej to całe Niebo. Obraz namalował renomowany warszawski artysta plastyk Włodzimierz Tur. Chyba najbardziej rozpoznawalnym jego dziełem jest Madonna Różanostocka (zainstalowana u salezjanów na Podlasiu 8 IX 1929; wizerunek pobłogosławiony przez papieża Piusa XI).
1929-VII-1, wigilia Matki Bożej Jagodnej, Nowa Osuchowa, spłonęła doszczętnie kapliczka z obrazem. Ocalały, choć poważnie nadpalone, sukienki Madonny i Syna. Ogień nad wodą – sukienki porzucone, Osoby zniknęły. Do gaszenia użyto zapewne wody z Tuchełki. Ma tu zastosowanie
tajemniczy werset z mesjańskiego Psalmu 110: Po drodze z mętnej będzie pić rzeki dlatego głowę podniesie.
1930/1931 - rozkwit oświaty we wsiach gminy Poręba. Szkoła w Osuchowej w roku szkolnym 1930/31 była szkołą dwuklasową mającą 4 komplety uczniów, przyznane 2 etaty nauczycielskie, realizowała 64 godziny dydaktyczne tygodniowo, posiadała jedną izbę lekcyjną w lokalu własnym, a drugą wynajmowała, zatrudniając dwóch nauczycieli. W szkole tej w roku 1930/31 uczyło się 158 uczniów. Przedwojenna szkoła znajdowała się na Wilkowej. Izby lekcyjne wynajmowano u gospodarzy.

1935 - zbudowano i oddano do użytku okazały, drewniany budynek szkoły w Osuchowej. Uczyły się w nim dzieci do 1962 roku, później pełnił rolę świetlicy wiejskiej, odbywały się w nim zabawy taneczne. Nie remontowany niszczał. Rozebrano go w 2000 roku.

 

 

1935 - w Osuchowej wykopano stawy rybne.

 

 

1936 - w Osuchowej wybudowano drewnianą kapliczkę z dachem pokrytym blachą, usytuowaną przy stawach rybnych. W późniejszym czasie do kapliczki dobudowano wieżę, którą przeniesiono z rozebranego starego drewnianego kościoła.

 

 

1939-II-10, Watykan, umiera papież Pius XI.
1939 - Osuchowa. W piątek, 1 września osuchowiacy słuchający radia (głośnikowego) w domu Czesława Chojnowskiego na Wilkowej, dowiedzieli się o najeździe Niemców na Polskę. Radio ("na słuchawki") było w 1939r. także w domu Józefa Bębenka.

1939 - 9 września (sobota) do Osuchowej wkroczyli Niemcy.

Niemiecka mapa z 1935 r. na której widać
"Osuchowo" - zgodnie z ówczesną nazwą wsi. Mapa była niemiecką kopią
polskiej mapy wojskowej, opracowaną wiadomo w jakich celach.

 

1943 - w Osuchowej zbudowano drewniany Kościół, który służył wiernym do 1984r.

13 VII 1943 odbyła się w nim pierwsza msza święta. Głównymi budowniczymi tej budowli byli: Antoni Szydlik, Antoni Bielski, Jan Deptuła a pomagali im pozostali mieszkańcy wsi. Kościół w Osuchowej - obchodzi swoje 60-lecie. Jego powstanie należy łączyć z osobą ks. Edmunda Szuby, z inspiracji którego mieszkańcy wsi zbudowali w 1943r. drewniany kościółek. Ks. Szuba wyposażył go w sprzęty liturgiczne (meble liturgiczne oraz szczególnie cenne feretrony noszone w uroczystych procesjach wykonał Julian Szydlik); Leopold Szuba (brat ks. Edmunda) był pierwszym wykształconym: organistą, muzykiem, dyrygentem, dydaktykiem: założył orkiestrę dentą. W 1952r. przybył ks. Władysław Deluga. 

 

 

1948 - kierownikiem szkoły Podstawowej w Osuchowej Nowej został pan Kazimierz Pieniążek a pracę nauczycielską rozpoczął pan Franciszek Tułowiecki.

1952 - (jesienią) pojawia się na stałe pierwszy kapłan Władysław Deluga z Białegobłota, pobliskiej wioski. Nazwisko Deluga pochodzi od łacińskiego deluge czyli potop. Pierwszy kapłan o figuralne określenie głowy Kościoła: Władca Potopu, tęczę przymierza rozpina na niebie sama Boska Matka. Przy kościele rezyduje w tych latach także ks. Edmund Maria Szuba, biały marianin, czyli należący do rdzennie polskiego zakonu Niepokalanego Poczęcia. Przedtem był proboszczem w Zatorach.

 

 

1954 - (pod koniec maja) wielki pożar w Osuchowej Nowej. Spłonęło ponad 50 budynków w dzielnicy Wilkowa.

 

1955 - Mieszkańcy Osuchowej założyli Ochotniczą Straż Pożarną

1955 - Antoni Piórkowski, Stanisław Piórkowski, Józef Dawidczyk i Jan Deptuła darowali parafii w Osuchowej teren pod cmentarz.

 

 

Pierwszą osobą pochowaną na Osuchowskiej Nekropolii była Franciszka Szydlik z domu Filipowicz (1920-1955) 

1958-X-9, Watykan, umiera Papież Pius XII, ostatni stróż Tradycji. Jest to rok 100-lecia objawień w Lourdes.
1958 - 1962 - Proboszczem w Osuchowej był ks. Czesław Głowicki
1958-XII-8, Nowa Osuchowa, uroczyste przeniesienie obrazu Madonny z Dzieciątkiem z kaplicy w leśnej głuszy do drewnianego kościoła „wojennego” względnie wojującego.
1961 - szkołę w Osuchowej ukończyli: Wincenty Szydlik, Eugeniusz Dawidczyk, Kazimierz Zakrzewski.
1962 - 1972 - Proboszczem w Osuchowej był ks. Bronisław Gąsecki.
1964-XI-13, Watykan, Bazylika św. Piotra, podczas 3 sesji soboru, Paweł VI uroczyście wyzbywa się tiary składając ją na ołtarzu papieskim w czasie liturgii w rycie bizantyjskim. Gestem tym zaprzecza królewskiej godności naszego pana Jezusa Chrystusa, którego jest wikariuszem.

1965 - oddanie nowej murowanej szkoły.

 

 

1972 - 1977 w Osuchowej był proboszczem ks. Zygmunt Dąbrowski.
1973 - na powrót powołano gminy Osuchową Nową i Osuchową Starą oraz przeniesiono je do gminy Ostrów Mazowiecka.
1976 - 08 grudnia, Płock, biskup Bogdan Sikorski eryguje parafię św. Apostołów Piotra i
 Pawła w Nowej Osuchowej.

1977 - 1987 w Osuchowej był proboszczem ks. Adam Henryk Rochowicz

1978 16 października WYBÓR KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA  o godzinie 18 18 z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym.
2 VI 1979, Warszawa, wigilia Zesłania Ducha Świętego, Jan Paweł II w ostatnich słowach kazania w pierwszym dniu pierwszej pielgrzymki papieża do Polski woła: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!
1980-XI, z grobu św. Piotra Apostoła pozyskano kamień węgielny dla nowego murowanego kościoła w Nowej Osuchowej. Mariacki Kościół Królowej Polski wyrasta ze skały, którą jest Piotr Apostoł. Świętego Pawła
1983, Nowa Osuchowa, rozebrano drewniany kościół, a odzyskane materiały częściowo wykorzystano do remontu i rozbudowy leśnej kapliczki nadając jej formę pierwszej świątyni osuchowskiej w miniaturze. Działo się to w stanie wojennym, obowiązującym wówczas w kraju, więc ma to oczywisty związek z wojną i rokiem 1943, kiedy to wnoszono pierwszy kościół.
1983-XII-25, Nowa Osuchowa, pierwsza „Pasterka” w murach nowej świątyni.

1984-VI-29  - staraniem ks. A. H. Rochowicza zbudowano i wyświęcono obecny murowany kościół.

 

  

 

1987-1989 w Osuchowej był proboszczem ks. kan. Paweł Stachecki obecny duszpasterz par. Brańszczyk
1989-1992 w Osuchowej był proboszczem ks. Tadeusz Kowalczyk
1992-XI-5, Łomża, biskup ordynariusz, ustanawia Sanktuarium Mariackie w Nowej Osuchowej i uznaje czczony tu obraz Matki Bożej jako cudowny.
1992-1993 w Osuchowej był proboszczem ks. Marek Natkowski
1993-1994 w Osuchowej był proboszczem ks. Piotr Zabielski
1994-2003 w Osuchowej był proboszczem ks. Adam Henryk Rochowicz
2000 -Na odcinku między kapliczką a kościołem wybudowano dróżki różańcowe
2001 - 19 grudnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Osuchowej Nowej, pani Małgorzata Samsel zaproponowała, aby kierowanej przez nią szkole nadać imię Marii Żywirskiej.
2001 - 31 grudnia Wiesław Szydlik zaproponował, aby rozpocząć akcję porządkowania Osuchowej przed 800-leciem.

2002 - 25 marca ukazała się druga już z kolei widokówka Osuchowej zatytułowana: 800-lat Osuchowej. Pierwsza, zatytułowana 800-lecie Osuchowej ukazała się w lipcu 2001r. Widokówka zawierała zdjęcia: Małego drewnianego Kościoła w lesie nad stawami; fragmenty wsi Podborze, Kapkas (domy Kisiela, Dudy, Dawidczyka) starą sosnę koło Zastruża a na niej kapliczkę przydrożną. 

 

 

 

 

2003-VI-24  – Biskup łomżyński Stanisław Stefanek sprowadza do Osuchowej Redemptorystów powierzając im duszpasterską troskę o parafię i sanktuarium oraz zlecając posługę misyjno – rekolekcyjną na terenie diecezji.

 

Proboszczem do 2015 roku był O. Piotr Kurcius, w 2015r. przejechał na południe Polski, do Tuchowi (diecezja tarnowska)

 

20 sierpnia 2006r. - Pan Józef Dariusz Wawrzyniak zaprojektował i wykonał stronę Internetową Osuchowej.

 

2012-VIII-17, Warszawa, abp Józef Michalik i patriarcha moskiewski Cyryl I podpisują deklarację wzywającą Polaków i Rosjan do wzajemnego pojednania.

2012 - 06 czerwca Szkole nadano imię i sztandar. Szkoła w Osuchowej nosi imię Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego  Wojciech Bogumił Jastrzębowski ur. 19 kwietnia 1799 w Szczepkowie Giewartach - naukowiec, przyrodnik, wynalazca. Co niektórzy Wojciecha Jastrzębowskiego, uznawali za ideologicznego wieszcza, który przewidział istnienie Unii Europejskiej.

 

 

2014 Wyremontowano większą część stawów rybnych.

 

 

2015 - 2019 W Osuchowej sprawował posługę O. Stanisław Majchrowski
2016-10-10, Nowa Osuchowa, do sanktuariou przybywają pielgrzymi ze stolicy by modlić się o intronizację Jezusa Chrystusa jako Króla Polski.

2018-06-10 nastąpiło Odsłonięcie Pomnika Powstańców Styczniowych w Nowej Osuchowej, zbudowanego według projektu Roberta Szydlika i przy czynnym udziale mieszkańców Osuchowej.

2019 - do Osuchowej przybył ks. Waldemar Grzeszczuk,  gdzie jest proboszczem - do chwili obecnej.

20 października 2019 r. odbyło się odsłonięcie pomnika Kurpia Białego w Osuchowej. Rzeżba Kurpia Białego to figura wykonana na podstawie ludowych świątków Jana Szydlika (1949-2000), postawiona na cokole z którym razem tworzyła będzie flagę Polski.

07.04.2020r. Dzięki staraniom naszego Proboszcza Waldemara Grzeszczuka powstała kościelna strona Internetowa naszej Parafii. 


 

10.07.2021r. zamontowany został witacz na wjeździe do Osuchowej. Pomysłodawcą był Józef Dariusz Wawrzyniak, natomiast twórcą projektu i organizatorem inwestycji jest artysta plastyk Artur Szydlik.

Strona oparta na wiedzy zdobytej na przeczytniu książki "PUSZCZA BIAŁA STRONY  RODZINNE" autorstwa Wincentego Szydlika i Jerzego Puściana

Stwórz z nami Historyczny Album Osuchowej

Masz w rodzinnym albumie zdjęcia swoich dziadków i pradziadków, a może scenki z życia mieszkańców wsi? Podziel się nimi z całą społecznością. Udostępnij je nam, a my umieścimy je w galerii "Album Osuchowej". Każde zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby, która je udostępniła oraz opisane zgodnie z dostarczonymi nam informacjami.
Włącz się w naszą akcję, która pozwoli nam wszystkim na wspólną podróż do świata naszych przodków!

Jak to zrobić?

Wystarczy skontaktować się z Tomaszem Jareckim (tel. 883-748-219), który podjedzie do Państwa i na miejscu skopiuje wskazane zdjęcia. Można też przesłać informację o fakcie posiadania zdjęcia lub zdjęcia już zeskanowane wysłać na maila: jozefdariusz.wawrzyniak@gmail.com

Nie ma więc ryzyka, że jakiekolwiek zdjęcie zaginie!

 

Z Państwa pomocą powstaje Historyczny album Osuchowej.

Zapraszamy do odwiedzania i wspólnego tworzenia.

>>wejdź<<

 Osuchowa w literaturze

   

Objazd Naukowy Szlakami Puszczy Biatej. Tropem 800-letnich miejscowości.

 

 

 

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek propozycje do strony proszę o kontakt.