STRONA GŁÓWNA
POŁOŻENIE
GALERIA
SANKTUARIUM
GALERIA PARAFIALNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PRZYRODA
SZKOŁA
KULTURA
SPORT
KURPIE BIAŁE
OKOLICA
POMOC SĄSIEDZKA
PROMOCJA FIRM
INWESTYCJE
OGŁOSZENIA
NASI ARTYŚCI
AUTORZY
 
Autorzy strony:
 

Projekt i realizacja
  - Józef Dariusz Wawrzyniak 

Współpraca

 

- Robert SZYDLIK
- Artur SZYDLIK

- Teresa JARECKA 

- Michał WAWRZYNIAK

- Damian WAWRZYNIAK
-
Tomasz JARECKI

 

Serdeczne podziękowanie za udostępnienie informacji niezbędnych do stworzenia strony.

 

Strona oparta na: 
  • wiedzy zdobytej po przeczytaniu książki "PUSZCZA BIAŁA STRONY RODZINNE" autorstwa Wincentego Szydlika i Jerzego Puściana

Wincenty Szydlik (1946-2004), urodzony w Osuchowej Nowej jako drugie z
czworga dzieci Józefa i Franciszki z Filipowiczów. Ukończył Liceum
Pedagogiczne w Radzyminie, a następnie Wydział Historyczny
Uniwersytetu Warszawskiego. Był nauczycielem, dziennikarzem i
publicystą. W swoich badaniach zajmował się rodzinną Puszczą Białą
oraz Tłuszczem, miasteczkiem, w którym mieszkał od 1977 roku aż do
swojej śmierci. Opublikował kilka książek (m.in. "Puszcza Biała.
Strony rodzinne" i "Tłuszcz. Studia z dziejów" [jako współautor]),
kilkadziesiąt szkiców historycznych zamieszczanych na łamach
periodyków naukowych oraz kilkaset artykułów prasowych; współpracował
z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i Komitetem Badań Naukowych przy
URM. W 2003 roku zainicjował cykl obchodów 800-lecia kilkunastu
najstarszych wsi w Puszczy Białej. Wincenty Szydlik zawsze mawiał o
sobie, że najpierw czuje się Osuchowiakiem, a dopiero później
Polakiem...

  • materiałach i zdjęciach dostarczonych przez Proboszcza O. Piotra Kurciusa
  • materiałach, zdjęciach oraz herbu - dostarczonych przez Roberta Szydlika

  • opracowaniu ze strony internetowej dla studentów WSFiZ przez Agnieszkę Zęgota "Opis geograficzny wsi Nowa Osuchowa" Ostrów Maz. czerwiec 2005r. 

W dniu 10 lutego 2007r. wykupiłem płatny serwer dla naszej strony www.osuchowa.pl:

 

1. Serwer ma pojemność 2Gb miejsca na stronę za - 110zł płatne co rok

2. Domenę www.osuchowa.pl  za 110zł  płatne co rok

 

Razem 220zł płatne co rok.

 

Życzę by ta strona była dla Państwa pomocnym narzędziem w codziennym życiu.

Józef Dariusz Wawrzyniak

Autor strony.

 

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek propozycje do strony proszę o kontakt.